Reglementenbox
de basis voor gedragscodes en
reglementen

(binnenkort beschikbaar)

Waarom Reglementenbox?

Uw huidige interne reglementen en codes zijn wellicht opgesteld vanuit de aanname dat de meeste bepalingen wettelijk vereist zijn. In de praktijk leidt dit vaak tot onuitvoerbaarheid van regels. Met Reglementenbox stelt u eenvoudig de wenselijke gedragscodes en reglementen op die perfect aansluiten bij uw organisatie en daardoor van werkelijke waarde zijn in plaats van een last.

Voor wie?

Reglementenbox als gereedschap voor de:

  • Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur, Directie
  • Leidinggevenden
  • HR-professionals
  • Veiligheidsdeskundigen
  • VGM functionarissen

Voor welke reglementen en gedragscodes specifiek?

Boards:

 • RvC/RvT-afspraken
 • RvC/RvT-auditcommissie
 • RvC/RvT-remuneratiecommissie
 • RvC/RvT-benoemingscommissie
 • RvB/directie (directiestatuut)
 • RvB/directie (directiestatuut) dochterondernemingen

Organisatie breed:

 • gedragscode/huisregels
 • veiligheid specifieke onderwerpen
 • RIE specifiek
 • terreinregels
 • bezoekersinstructies

De voordelen van Reglementenbox

  • transparante en concrete afspraakformuleringen voor de totale organisatie, een dochteronderneming, een afdeling, een team of een specifiek risicogebied
  • voldoen aan wet-en regelgeving en aan governance codes
  • inzicht in de consistentie en de verschillen per geleding (GAP-analyse)
  • duiding van de (risico)gebieden, de zaken welke wellicht onvoldoende aandacht krijgen
  • tijdsbesparing door de beschikbaarheid van adequate tekstregels voor alle onderwerpen
  • basis voor nalevingsbeoordelingen
  • maakt hiaten en risico’s, ook tov wettelijke eisen,inzichtelijk (GAP-analyse)

Uw branche/scope als pilot?

Reglementenbox wordt op een identieke wijze opgesteld als de Functiebox-producten. Wilt u zich aanbieden als pilotbedrijf?