Bevoegdhedenprofiel
als waardevolle tool
(binnenkort beschikbaar)

Hiërarchie
De Matrix en GAP analyse-functie maken hiaten in hiërarchische structuren zichtbaar. Hiermee kunt u de bevoegdhedenstructuur direct bijstellen.

Autorisaties
FUNCTIEBOX® bevat helder geformuleerde tekstregels over bevoegdheden van commerciële, organisatorische, financiële en juridische aard. Daarmee kunt u eenvoudig een autorisatiematrix samenstellen. Verplichte autorisaties die voortvloeien uit wet- en regelgeving en normeisen, zoals bijvoorbeeld het goedkeuren van materieel en middelen, worden eveneens door voorgestelde tekstregels aangereikt.

Actualiteit
U wordt door FUNCTIEBOX® geïnformeerd over wijzigingen in de verplichte autorisaties vanuit normeisen en/of wet- en regelgeving, dit voor wat betreft de door u gebruikte tekstregels.

Maak een bevoegdhedenprofiel

Maak voor uw organisatie of onderdelen daarvan zoals business unit, afdeling of team, uw selectie van relevante tekstregels met betrekking tot bevoegdheden. Daardoor krijgt u overzicht en biedt het profiel direct antwoord op de vraag:

 • waarvoor is de betreffende entiteit bevoegd?
 • welke soorten bevoegdheden worden onderscheiden en binnen welke reikwijdte?
 • welke functionaris mag wat goedkeuren, afkeuren of vaststellen?
 • welke functionaris is voor welk onderwerp en tot welk bedrag tekenbevoegd?

Voor overzicht en controle gebruikt u de Matrix en de GAP-analyse. Hiaten in de hiërarchische structuur worden direct zichtbaar, waardoor u concreet kunt bijsturen.

De mogelijkheden

 • Advanced
 • Organisatieprofielen
 • Functieprofielen
 • Branches / Scopes
 • Notificaties
 • Matrixfunctie
 • GAP-analyse
 • €275
 • Advanced
 • 25
 • 100
 • 3
 • 275
 • Advanced+
 • 50
 • onbeperkt
 • onbeperkt
 • 495