Afwerkingsbedrijven
veilige functieprofielen

De concurrentie te lijf

De opkomst van de ZZP-er en de kleine ondernemer is groot. De onderlinge concurrentie tussen ondernemers neemt daardoor toe. Om op prijs en kwaliteit te kunnen blijven concurreren, geldt voor iedere ondernemer hetzelfde: zo min mogelijk kosten, kwalitatief goede producten/diensten leveren en tegelijkertijd voldoen aan geldende wet- en regelgeving en vereiste normen.

De organisatie op orde

De druk op organisaties om te voldoen aan strenge wet- regelgeving en normeisen door opdrachtgevers (VCA, ISO e.d.) neemt toe evenals de controle door inspectiediensten. Hoge boetes bedreigen het voortbestaan van bedrijven. Functiebox stelt u in staat om snel en eenvoudig een profiel te maken van uw eigen organisatie. In dit profiel geeft u aan waar uw organisatie voor staat, welke taken, verantwoordelijken en competenties daarbij horen en hoe die verdeeld zijn over de medewerkers. De GAP- analyse toont de eventuele gaten en risico’s van die verdeling.

Veiligheid de norm

Iedere dag horen we van bedrijfsongevallen. Werkgevers worden geacht zich maximaal in te spannen om schade en letsel te voorkomen. Inspectiediensten en verzekeraars toetsen of uw medewerkers juiste instructies krijgen en of ze de juiste opleiding hebben. Functiebox stelt u in staat om snel en eenvoudig functieprofielen exact af te stemmen op de wettelijke eisen van de wet op arbeidsomstandigheden (WABO) en normeisen van bijvoorbeeld VCA. U kunt zonder de inzet van externe deskundigheid zowel de eisen aan uw organisatie als de functieprofielen zelf samenstellen.

Kies voor het totaalprofiel van de organisatie

Kies voor één functieprofiel, ONE TIME – eenmalig